რეგისტრაციის წესი

ინფორმაცია სისტემაში რეგისტრაციის შესახებ:

• მგვ რეესტრში ავტორიზაციისთვის რეგისტრირდება ფიზიკური პირი. (დირექტორი/უფლებამოსილი პირი)
• სისტემაში ავტორიზაციის შემდეგ მენიუდან ირჩევს  მწარმოებელი/იმპორტიორის რეგისტრაციას და არეგისტრირებს მწარმოებელს. (ი.მ შემთხვევაში ივსება პირადი მონაცემები)
• მწარმოებლის რეგისტრაციისას ივსება ინფორმაცია კომპანიის შესახებ. დირექტორი/უფლებამოსილი პირი დოკუმენტში უნდა აიტვირთოს ცნობა: დირექტორს რეგისტრაციისას ამონაწერი რეესტრიდან, წარმომადგენელს რეგისტრაციისას კომპანიის შიდა მინდობილობა.
• მწარმოებლის რეგისტრაციის შემდეგ დეტალურ ინფორმაციაში გადასვლით უნდა შეივსოს კონკრეტული მოდული.
• რეესტრში რეგისტრაციის შემდეგ დაუკავშირდით მგვ-ის ორგანიზაციას და გააფორმეთ შესაბამისი ხელშეკრულება.
• მგვ-ის ორგანიზაციაში ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ. სისტემაში მოდულებში მგვ ორგანიზაცია იმატებს მწარმოებელს, მწარმოებელი კი უდასტურებს წევრობას.

დამატებითი ინფორმაცია:
https://www.youtube.com მოიძიეთ ნარჩენების მართვის სისტემაში რეგისტრაცია (დამხმარე ვიდეო რეგისტრაციისთვის).
გაითვალისწინეთ !
ვიდეოში ნახსენები შემოსავლების სამსახურის ცნობის წარმოდგენა აღარ არის სავალდებულო.